Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 3

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Monika Urbaniak
dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. AWF w Krakowie
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-77-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-76-9 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 

  • STRES ZWIĄZANY Z PARENTYFIKACJĄ – OMÓWIENIE ZJAWISKA I JEGO SKUTKÓW Jakub Morawski, Benita Wielgus, Mikołaj Zioło
  • STRES JAKO ELEMENT CODZIENNOŚCI OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Magda Ostrowska
  • KONSUMPCJA ALKOHOLU W POPULACJI ADOLESCENTÓW – ZARYS PROBLEMATYKI Magdalena Wójcik
  • SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH JAKO CZYNNIK RYZYKA SAMOBÓJSTWA U DZIECI I MŁODZIEŻY Aleksandra Patriak, Benita Wielgus
  • DZIECKO W OBLICZU PRZEMOCY DOMOWEJ Dorota Wawrzkowicz
  • KREOWANIE LĘKU PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODKACH MASOWEGO PRZEKAZU – ZARYS PROBLEMATYKI  Marcin Pawełczyk
  • WIEDZA I OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT TRANSPLANTOLOGII W KONTEKŚCIE PROCESU KSZTAŁCENIA Andrzej Woźniak
  • TRUDNE EMOCJE PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ – D-MER. STUDIUM PRZYPADKU Katarzyna Szewczyk-Skorupska
  • STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I UKRAINY Iryna Drozd
  • WIELOKULTUROWOŚĆ I MIĘDZYKULTUROWOŚĆ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI – WYBRANE ASPEKTY Sandra Kwaśniewska