Problemy nauk prawnych. Tom 6

Problemy nauk prawnych. Tom 6

Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-75-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: maj 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-74-5 (wersja drukowana)
Data wydania: maj 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!