Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 4

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 4

Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-83-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-82-0 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!