Optymalizacja terapii takrolimusem u chorych po przeszczepie nerki

Optymalizacja terapii takrolimusem u chorych po przeszczepie nerki

Autor
Zuzanna Sycz
Recenzent
dr Agata Jaszczyszyn

ISBN: 978-83-65374-89-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-88-2 (wersja drukowana)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!