Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 5

Recenzenci
Zuzanna Goluch, prof. UE
dr hab. Beata Szluz, prof. UR

ISBN: 978-83-65374-81-3 (PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-65374-80-6 (oprawa miękka)
Data wydania: sierpień 2018 (oprawa miękka)

error: Content is protected !!