Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 5

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-87-5 (PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-65374-86-8 (oprawa miękka/druk)
Data wydania: sierpień 2018 (oprawa miękka/druk)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 • ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA. CZY JEST UNIWERSALNA NA CAŁYM ŚWIECIE? PRZEGLĄD BADAŃ Marta Kowal
 • BODY PRESSURE – DZIECKO W OPRESJI KULTURY CIELESNEJ SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU Agnieszka Szałajewska
 • BIBLIOTERAPIA JAKO METODA PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W BYTOMIU Kinga Salamon
 • KULTUROWE UWARUNKOWANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET  Katarzyna Front-Dziurkowska
 • ELASTYCZNOŚĆ I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POKOLENIA „Z” Katarzyna Mierzejewska
 • ANALIZA ŹRÓDEŁ NIEPOCZYTALNOŚCI ZAWARTYCH W ART. 31 § 1 K.K. W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZEŚNIE STOSOWANEJ TERMINOLOGII DIAGNOSTYCZNEJ Anna Lisowska
 • PRAWNO-PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE WPŁYWU OSOBOWOŚCI CHWIEJNEJ EMOCJONALNIE NA ZDOLNOŚĆ JEDNOSTKI DO ROZPOZNAWANIA PODEJMOWANYCH PRZEZ NIĄ DZIAŁAŃ I SWOBODĘ W KIEROWANIU NIMI Anna Lisowska
 • ANALIZA I KRYTYKA TEOLOGII WYZWOLENIA W „INSTRUKCJI O NIEKTÓRYCH ASPEKTACH TEOLOGII WYZWOLENIA” ORAZ W „DEKLARACJI O NIEKTÓRYCH STOWARZYSZENIACH I RUCHACH ZABRONIONYCH DUCHOWNYM” Dominik Bień, Agnieszka Kaźmierczak
 • MARKETING SENSORYCZNY W TEORII I PRAKTYCE Anna Kondak, Adrian Konior
 • WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU MARKI „NJUMOBILE”Adrian Konior, Anna Kondak
 • DYNAMICZNE ZDOLNOŚCI OPARTE NA WIEDZY. O ZARZĄDZANIU WIEDZĄ RAZ JESZCZE Anna Chwiłkowska-Kubala
 • DOPŁATA DO KAPITAŁU A POŻYCZKA OD WSPÓLNIKA – WYBÓR ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katarzyna Schmidt
 • PAŃSTWA DAWNEJ JUGOSŁAWII NA DRODZE DO DŁUGOTRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO – PROBLEMY I WYZWANIA Tomasz Grodzicki