Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 5

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 5

Recenzenci
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Beata Szluz, prof. UR

ISBN: 978-83-65374-87-5 (PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-65374-86-8 (oprawa miękka/druk)
Data wydania: sierpień 2018 (oprawa miękka/druk)

error: Content is protected !!