Monografia naukowa współautorska

Wielowymiarowość zarządzania wiedzą we współczesnym obrocie gospodarczym

Autorzy
dr Ewa Frankowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
st. kpt. dr Aneta Kułakowska (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Mariusz Zieliński
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-03-0 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-02-3 (druk/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (druk/oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ – WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI

1.1. WPROWADZENIE: POJĘCIE I RODZAJE WIEDZY

1.2. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

1.3. MODELE I PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

1.4. PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW WIEDZY JAKO WYZWANIE ZARZĄDZANIA XXI WIEKU

1.5. PRAKTYCZNE UJĘCIE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE

1.6. STRATEGICZNE ZNACZENIE WIEDZY W ORGANIZACJI

1.7. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2.

ROLA ZASOBÓW WIEDZY EKONOMICZNEJ W KONTEKŚCIE PODEJMOWANIA DECYZJI I BUDOWANIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PODMIOTÓW GOSPODARUJĄCYCH

2.1. WPROWADZENIE

2.2. UWARUNKOWANIA PROCESU DECYZYJNEGO

2.3. ISTOTA ZASADY RACJONALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DECYZJACH

2.4. KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

2.5. ZASOBY INFORMACYJNE W OBROCIE GOSPODARCZYM

2.6. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

2.7. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ZAKRESIE EDUKACJI EKONOMICZNEJ

2.8. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROCESIE REKRUTACJI. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W OCENIE KANDYDATA APLIKUJĄCEGO NA STANOWISKO TRENERA-SZKOLENIOWCA

3.1. WPROWADZENIE

3.2. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – POJĘCIE I ROLA W OCENIE KANDYDATA

3.3. TYPOLOGIA WYWIADÓW REKRUTACYJNYCH

3.4. BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – REKRUTER

3.5. METODYKA BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ

3.5.1. Prezentacja wyników badania

3.6. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 4.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJACH

4.1. WPROWADZENIE

4.2. METODYKA BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ

4.3. PŁASZCZYZNY IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

4.4. SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI O POTRZEBACH SZKOLENIOWYCH

4.5. USTALENIE ZAŁOŻEŃ DO PROWADZONYCH SZKOLEŃ

4.6. KRYTERIA REALNOŚCI PROCESU SZKOLENIOWEGO

4.7. PODSUMOWANIE