Monografia naukowa autorska, Weronika Wojtanowska

Język kluczem do kultury. Anna Wierzbicka i naturalny metajęzyk semantyczny

Autor
mgr Weronika Wojtanowska
Recenzent
prof. zw. dr hab. Andrzej S. Dyszak

ISBN: 978-83-65374-99-8 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-65374-98-1 (wersja drukowana/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1

INSPIRACJE ANNY WIERZBICKIEJ

1.1. FILOZOFICZNE FUNDAMENTY KONCEPCJI NMS

1.2. INSPIRACJE W OBRĘBIE JĘZYKOZNAWSTWA

1.2.1. Wierzbicka i moskiewska szkoła semantyki

1.2.2. Odrzucenie językoznawstwa generatywnego

1.2.3. Językoznawstwo antropologiczne i hipoteza relatywizmu językowego

ROZDZIAŁ 2

KONCEPCJA NATURALNEGO METAJĘZYKA SEMANTYCZNEGO

2.1. TEORETYCZNE RAMY KONCEPCJI NMS

2.1.1. Rozwój idei pojęć elementarnych

2.1.2. Uniwersalna składnia

2.1.3. Eksplikacje i dwa obszary użycia NMS

2.1.4 Metoda identyfikacji jednostek elementarnych

2.1.5. Ostateczna lista pojęć elementarnych

2.1.6. Uniwersalne pojęcia złożone i molekuły semantyczne

2.2. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NMS

2.2.1. Pojęcia religijne

2.2.2. Skrypty kulturowe

2.2.3. Analiza emocji

2.2.4 Etnosocjologia

2.2.5 Konstrukcje gramatyczne

2.2.6. Rodzaje naturalne

2.3. NMS I BADANIA INTERDYSCYPLINARNE

2.3.1. Problem relacji umysł – ciało w odsłonie NMS

2.3.2. Teoria prototypów

2.3.3. NMS i karta etyki globalnej

ROZDZIAŁ 3

WPŁYW I ZNACZENIE KONCEPCJI WIERZBICKIEJ

3.1. KRYTYKA NMS

3.1.1. Krytyka wewnętrzna

3.1.2. Krytyka zewnętrzna

3.2. WPŁYW ANNY WIERZBICKIEJ NA ROZWÓJ NAUKI