Monografia naukowa współautorska

Wybrane aspekty bezpieczeństwa surowcowego państwa

Autorzy
Anna Borek (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie)
Hanna Rutkiewicz (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie)
Recenzent
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-09-2 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-08-5 (druk/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (druk/oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. BEZPIECZEŃSTWO SUROWCOWE PAŃSTWA

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA

1.2. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO PAŃSTWA

1.3. INICJATYWA UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ SUROWCÓW

1.4. INTERES NARODOWY, INTERES PAŃSTWA A BEZPIECZEŃSTWO SUROWCOWE

ROZDZIAŁ 2. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO POLSKI

ROZDZIAŁ 3. ZNACZENIE ZASOBÓW DLA SZACOWANIA POTĘGI PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM

SUROWCÓW MINERALNYCH

3.1. PAŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI

3.2. POTĘGA PAŃSTWA

3.3. SKŁADNIKI POTĘGI

3.4. SUROWCE KRYTYCZNE I STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 4. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEPISACH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 5. ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A OCHRONA ZŁÓŻ KOPALIN W POLSCE

ROZDZIAŁ 6. POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN OBJĘTYCH WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ W ŚWIETLE USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

6.1. WŁASNOŚĆ GÓRNICZA, POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN W ŚWIETLE USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

6.2. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA

6.3. INFORMACJA GEOLOGICZNA