Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 7

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-05-4 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: listopad 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-04-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: listopad 2018 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • HISTORIA W NOWOCZESNOŚCI – ANALIZA TENDENCJI W PROJEKTOWANIU WSPÓŁCZESNYCH MUZEÓW HISTORYCZNYCH Maja Górczak
  • ŻYDZI JAKO MNIEJSZOŚĆ NARODOWA W POLSCE NA PRZESTRZENI XIX I XX WIEKU Gabriela Szcześniak
  • ROLA MOTYWÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W TWÓRCZOŚCI MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO Aleksandra Skrzypczyk
  • KAPITALIZM I MEDYCYNA JAKO MODYFIKATORY WSPÓŁCZESNEJ EGZYSTENCJI. CZĘŚĆ I Alicja Ewa Wasilewska
  • KAPITALIZM I MEDYCYNA JAKO MODYFIKATORY WSPÓŁCZESNEJ EGZYSTENCJI. CZĘŚĆ II Alicja Ewa Wasilewska
  • RELACJE NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM Norbert Sanecki
  • MANAGEMENT OF MOTOR FLEET SAFETY – RESULTS OF RESEARCH Konrad Owsiński
  • AUTONOMICZNE URZĄDZENIA PASAŻERSKIE Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ WOBEC LUDZI JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS ICH EKSPLOATACJI Piotr Olszewski
  • REFORMA MODELU ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO W STREFIE EURO WOBEC WYZWAŃ KRYZYSU ZADŁUŻENIOWEGO Sławomir Miklaszewicz