Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 7

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 7

Recenzenci
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

ISBN: 978-83-66187-05-4 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: listopad 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-04-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: listopad 2018 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!