Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 8

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 8

Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

ISBN: 978-83-66187-13-9 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-12-2 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: grudzień 2018 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!