Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 8

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO
dr Klaudia Pujer
5 lub 20 punktów (punktacja teoretyczna – brak rozporządzenia na dzień wydania książki, punktacja oparta o projekt z dnia 30 lipca 2018 r. Rozporządzenia z dnia … 2018 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, § 6 ust. 1 pkt 4, § 6 ust. 2 pkt 2, oraz § 8 ust. 3 pkt 3, § 3 ust. 1 pkt 2)
ISBN: 978-83-66187-13-9 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-12-2 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: grudzień 2018 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treśc

  • CHOROBA JAKO ŹRÓDŁO STRESU. WYBRANE KONCEPCJE STRESU PSYCHOLOGICZNEGO I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM Sebastian Skalski
  • STAN WEGETATYWNY A ŚWIADOMOŚĆ – WYBRANE ASPEKTY Anna Wróblewska
  • TRANSHUMANIZM I NOWA EUGENIKA – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA? Edyta Sadowska
  •  TEORIA KŁAMSTWA – POJĘCIE, RODZAJE I PRZYCZYNY Sylwia Bekasińska, Dominik Robacki
  • GODNOŚĆ A SYSTEM PRAW CZŁOWIEKA WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Arkadiusz Łukaszów
  • OCHRONA DZIECKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Bartosz Mielczarek
  • BENCHMARKING I LEAN GOVERNMENT– METODY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Roma Sośnicka
  • CECHY SKUTECZNYCH KAMPANII MARKETINGOWYCH Milleniusz W. Nowak
  • SKUTKI PODATKOWE UCZESTNICTWA W PROGRAMACH MOTYWACYJNYCH Tetyana Pasko
  • ROLA METALI ZIEM RZADKICH W GOSPODARCE NISKOEMISYJNEJ Milena Pokusa