Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 6

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w sytuacji zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-10-8 (PDF)
Data wydania: grudzień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-11-5 (oprawa miękka)
Data wydania: grudzień 2018 (oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • KLINICZNE ZNACZENIE NEGATYWNEGO WYNIKU BADANIA DNA HPV Marek Sikorski
  • DOTYCHCZASOWE UDOKUMENTOWANE EFEKTY POPULACYJNE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW HPV Marek Sikorski
  •  KONTROWERSJE WOKÓŁ PROFILAKTYKI WTÓRNEJ RAKA SZYJKI MACICY W GRUPIE KOBIET W WIEKU ŚREDNIM (MID-ADULT WOMEN) Marek Sikorski, Aleksandra Słopiecka
  • ZASTOSOWANIE PESSARÓW POCHWOWYCH W OBNIŻENIU I WYPADANIU NARZĄDU RODNEGO Monika Stajniak, Marek Sikorski
  • PORONIENIA SAMOISTNE – EPIDEMIOLOGIA, ETIOPATOGENEZA ORAZ POSTĘPOWANIE Monika Posłowska, Mateusz Posłowski
  • WIEDZA STUDENTÓW PŁCI MĘSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY I FUNKCJONOWANIA UKŁADU ROZRODCZEGO – ELEMENT KSZTAŁTOWANIA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W KONTEKŚCIE PROFILAKTYKI ZDROWIA Dominika Kamińska, Tomasz Jurys, Bartłomiej Burzyński
  •  WPŁYW LĘKU NA POWSTAWANIE BRUKSIZMU U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH – PRZEGLĄD LITERATURY Z LAT 2013-2018 Grzegorz Zieliński, Marta Suwała, Jacek Szkutnik
  • JAKOŚĆ ŻYCIA W OPINII PACJENTÓW PO STRUMEKTOMII Renata de Pourbaix, Maciej Kielar, Jolanta Stępnik
  • MARSKOŚĆ WĄTROBY. CZĘŚĆ I. CZYNNIKI INDUKUJĄCE ORAZ PRZEBIEG CHOROBY Jolanta Stępnik, Renata de Pourbaix, Konrad Stępnik