Problemy nauk prawnych. Tom 9

Problemy nauk prawnych. Tom 9

Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSliZ
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP

ISBN: 978-83-66187-18-4 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-17-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: grudzień 2018 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!