Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 9

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSliZ
dr hab. Krzysztof Mariusz Waliszewski, prof. UEP
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-18-4 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-17-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: grudzień 2018 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • PROBLEMATYKA PRAWNOKARNEJ OCENY PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWEJ PRZY UŻYCIU CUDZEJ KARTY PŁATNICZEJ – STUDIUM PRZYPADKU Grzegorz Surma
  • UJĘCIE SPRAWCY IN FLAGRANTI A KWESTIE DOWODOWE W PROCEDURZE KARNEJ Łukasz Brzezowski
  • PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA– ZAŁOŻENIA PROJEKTU I ANALIZA POTRZEBY REFORMY Aleksandra Nowacka
  •  ANALIZA UPRAWNIEŃ NAUCZYCIELI DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY Karolina Niedzielska
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA PAŃSTW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNOMIĘDZYNARODOWA JEDNOSTEK Karolina Radkowska
  • SAMORZĄD STUDENTÓW 2.0 – SZANSE I ZAGROŻENIA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Justyna Rokita-Kasprzyk
  • ZARZUT NARUSZENIA PRAWA MATERIALNEGO W PROCESIE CYWILNYM Bartosz Mielczarek