Monografia naukowa wieloautorska

Rodzina zastępcza. Pomiędzy prawem, teorią i praktyką

Redaktorzy
dr Marzena Kordaczuk-Wąs
dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska
Recenzent
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG

5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-20-7 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: grudzień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-19-1 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: grudzień 2018 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  •  PIECZA ZASTĘPCZA – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ Iryna Drozd
  • RODZINNA PIECZA – PERSPEKTYWA KLINICZNEJ PRACY SOCJALNEJ Hubert Kaszyński, Katarzyna Ornacka
  • RODZINA ZASTĘPCZA JAKO PODMIOT PRACY SOCJALNEJ Monika Wiktorowicz-Sosnowska
  • PRZESZŁOŚĆ MA ZNACZENIE. KILKA SŁÓW O POTRZEBIE PRACY BIOGRAFICZNEJ ABSOLWENTÓW PLACÓWEK NA PODSTAWIE CASE STUDY LOSÓW ŻYCIOWYCH DOROSŁYCH WYCHOWANEK RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Agnieszka Golczyńska-Grondas
  • PERSPEKTYWY DOSKONALENIA KOMPETENCJI RODZICÓW ZASTĘPCZYCH Marzena Kordaczuk-Wąs
  • ZAOPIEKUJ SIĘ OPIEKUNEM Elżbieta Matusiak
  • REALIZACJA ART. 3 UST. 2 USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY– MODEL TEORETYCZNY A PRAKTYKA Alina Prusinowska-Marek