Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji

Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji

Autorzy
Mariusz Kapusta
Marta Kraszewska
Wojciech Kraszewski

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-66187-22-1 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-21-4 (druk/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (druk/oprawa miękka)

error: Content is protected !!