Monografia naukowa współautorska

Strategiczne zasoby źródłem kształtowania sukcesu organizacji

Autorzy
dr inż. Mariusz Kapusta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Marta Kraszewska (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)
dr inż. Wojciech Kraszewski (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza)

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
Punktacja
20 punktów

ISBN: 978-83-66187-22-1 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: grudzień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-21-4 (druk/oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (druk/oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. NOWE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

1.1. WPROWADZENIE

1.2. ISTOTA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI

1.3. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJACH

1.4. TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

1.5. SZTUCZNA INTELIGENCJA A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

1.5.1 Systemy ekspertowe

1.5.2. Sieci neuronowe

1.5.3. Logika rozmyta

1.6. KORZYŚCI I BARIERY Z WDROŻENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI

1.7. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROCES ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ORGANIZACJI

2.1. WPROWADZENIE

2.2. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

2.3. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI MSP

2.3.1. Struktura MSP

2.3.2. Przebieg transformacji w MSP

2.3.3. Model docelowy

2.3.4. MSP a inne przewodniki Best Management Practice

2.4. ZMIANY W ORGANIZACJI A PRACOWNICY

2.5. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. STRES JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY PSYCHOLOGIĘ ZACHOWAŃ PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE STUDIUM PRZYPADKU STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELA

3.1. WPROWADZENIE

3.2. DEFINICJA STRESU

3.2.1. Fazy stresu

3.2.2. Rodzaje stresu

3.2.3. Biologia stresu

3.2.4. Czynniki stresogenne

3.2.5. Reakcje na stres

3.2.6. Zwalczanie stresu  

3.3. ANALIZA STRESU W ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU DLA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELA

3.3.1. Metody i narzędzia badawcze

3.3.2. Ewaluacja wyników

3.3.3. Ocena warunków pracy

3.4. PODSUMOWANIE

PIŚMIENNICTWO