Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 7

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzent
dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE
Punktacja: 5 punktów
ISBN: 978-83-66187-28-3 (PDF)
Data wydania: marzec 2019 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-27-6 (oprawa miękka)
Data wydania: kwiecień 2019 (oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE FRONDOSIDE A Joanna Bujak, Patrycja Kopytko, Małgorzata Łączna, Sylwia Szeląg-Pieniek Katarzyna Piotrowska
  • WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE WYBRANYCH SUBSTANCJI ROŚLINNYCH Patrycja Kopytko, Joanna Bujak, Małgorzata Łączna, Sylwia Szeląg-Pieniek Katarzyna Piotrowska
  • OBJAWY NEUROLOGICZNE NIEDOBORU TIAMINY – OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD LITERATURY Ewa Rotkiewicz
  • OSTEOPOROZA – CZYNNIKI IMPLIKUJĄCE ORAZ WYBRANE ŻYWIENIOWE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Przemysław Zając, Magdalena Dudzikowska
  • OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM W ASPEKCIE JEJ HETEROGENICZNOŚCI KULTUROWEJ W WARUNKACH POLSKICH Ewa Kowacka
  • SZTUCZNA INTELIGENCJA W NEUROLOGII. CZĘŚĆ 1 OMÓWIENIE DZIAŁANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA W UDARZE MÓZGU Ewa Rotkiewicz
  • SZTUCZNA INTELIGENCJA W NEUROLOGII. CZĘŚĆ 2 Ewa Rotkiewicz