Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 7

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 7

Recenzent
dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE

ISBN: 978-83-66187-28-3 (PDF)
Data wydania: marzec 2019 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-27-6 (oprawa miękka)
Data wydania: kwiecień 2019 (oprawa miękka)

error: Content is protected !!