Monografia naukowa: Radosław Bielawski, Bogdan Grenda

Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa narodowego

Autorzy
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
płk dr hab. inż. Bogdan Grenda
Recenzenci
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Szpyra
dr inż. Grzegorz Pilarski

20 punktów (100 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-36-8 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: styczeń 2019 (wersja elektroniczna)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1.

CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

1.1. ETYMOLOGIA ORAZ EWOLUCJA POJĘCIA CYBERPRZESTRZEŃ

1.2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA CYBERPRZESTRZENI

1.3. POJĘCIE I ZNACZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

1.4. CHARAKTERYSTYKA I POJĘCIE WALKI ORAZ WOJNY INFORMACYJNEJ

ROZDZIAŁ 2.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

2.1. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

2.2. INFORMACYJNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

2.3. UOGÓLNIENIA I WNIOSKI

ROZDZIAŁ 3.

MODELE WALKI INFORMACYJNEJ W CYBERPRZESTRZENI

3.1. TEORIA DEKAPITACJI ORAZ MODEL WARDENA

3.2. EURAZJATYCKI I ATLANTYCKI MODEL DUGINA

3.3. MODEL WALKI INFORMACYJNEJ PANARINA

3.4. MODEL WALKI INFORMACYJNEJ LIBICKIEGO

3.5. UOGÓLNIENIA I WNIOSKI

ROZDZIAŁ 4.

EWALUACJA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W CYBERPRZESTRZENI

4.1. OBIEKTY ZAGROŻEŃ Z CYBERPRZESTRZENI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

4.1.1. Zagrożenia cybernetyczne systemów wojskowych

4.1.2. Zagrożenia cybernetyczne infrastruktury krytycznej państwa

4.2. AKTUALNY STAN ORAZ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO

4.3. PERSPEKTYWA I EWALUACJA ZAGROŻEŃ PAŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI

4.4. EWALUACJA POZIOMU RYZYKA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W CYBERPRZESTRZENI

4.5. UOGÓLNIENIA I WNIOSKI

ROZDZIAŁ 5.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE A ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

5.1. CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.2. WYBRANE MECHANIZMY (SPOSOBY) WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W CYBERPRZESTRZENI NARODOWEJ

5.2.1. Operacje psychologiczne z wykorzystaniem mediów społecznościowych

5.2.2. Dezinformacja i propaganda

5.2.3. Fake news i post-prawda

5.3. ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.4. UOGÓLNIENIA I WNIOSKI

ROZDZIAŁ 6.

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA POLITYCZNO-MILITARNEGO ORAZ ASPEKTY PRAWNE W ZAPEWNIENIU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

6.1. STRATEGICZNE ZAŁOŻENIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

6.1.1. Strategiczne założenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wykorzystania mediów społecznościowych

6.1.2. Strategiczne założenia cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście wykorzystania mediów społecznościowych

6.1.3. Strategiczne założenia cyberbezpieczeństwa NATO w kontekście wykorzystania mediów społecznościowych

6.2. INSTYTUCJE I ZESPOŁY ODPOWIADAJĄCE ZA BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

6.2.1. Narodowe instytucje i zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

6.2.2. Instytucje i zespoły NATO odpowiadające za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

6.3. UOGÓLNIENIA I WNIOSKI

ROZDZIAŁ 7.

ASPEKTY PRAWNE WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

7.1. PRZESTĘPSTWA Z WYKORZYSTANIEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

7.2. AGRESORZY I NARUSZYCIELE PRAWA W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA MEDIÓW

SPOŁECZNOŚCIOWYCH ORAZ METODY ICH DZIAŁALNOŚCI

7.3. UOGÓLNIENIA I WNIOSKI