Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa narodowego

Monografia naukowa: Radosław Bielawski, Bogdan Grenda

Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa narodowego

Autorzy
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
płk dr hab. inż. Bogdan Grenda

ISBN: 978-83-66187-36-8 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: styczeń 2019 (wersja elektroniczna)

 

error: Content is protected !!