Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 10

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr Klaudia Pujer
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-42-9 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: kwiecień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-41-2 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: kwiecień 2019 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • TYPOLOGIE NURTÓW SUBKULTUROWYCH Olga Mek
  • RELIGIJNOŚĆ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI Z PERSPEKTYWY PSYCHOLOGICZNEJ Gabriela Figura
  • MOTYWACJA DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECKA Z ZESPOŁEM APERTA Cecylia Michalik
  • FORMY POMOCY REALIZOWANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Sylwia Bokuniewicz, Dominika Maćkowiak
  • POPULARNOŚĆ WEZWAŃ NA SPRZEDAŻ AKCJI NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Wit Goszczyński, Dariusz Zawadka
  • REFORMY PODATKOWE RZĄDU WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO (1923-1925) Olga Rybak