Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 10

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 10

Recenzent
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG

ISBN: 978-83-66187-42-9 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: kwiecień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-41-2 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: kwiecień 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!