Problemy nauk prawnych. Tom 11

Problemy nauk prawnych. Tom 11

Recenzent
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

ISBN: 978-83-66187-35-1 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: kwiecień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-34-4(oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: kwiecień 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!