Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 11

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-35-1 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: kwiecień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-34-4(oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: kwiecień 2019 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego Stanisław Kęska
  • Delisting – wycofanie spółki z obrotu na rynku giełdowym (część I) Maksymilian Szal
  • Delisting – wycofanie spółki z obrotu na rynku giełdowym (część II) Maksymilian Szal
  • Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie polskim i ukraińskim.  Studium porównawcze Magdalena Janssen
  • Wyrok łączny przy skazaniu za przestępstwo przez sąd Polski i sąd innego państwa Unii Europejskiej Kamil Łakomy