Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 11

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 11

Recenzent
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-40-5 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: czerwiec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-39-3 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: czerwiec 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!