Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 11

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka
dr Klaudia Pujer (recenzja wewnętrzna)
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-40-5 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: czerwiec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-39-3 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: czerwiec 2019 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  •  Milenialsi – nowe pokolenie migrantów? Monika Guzek
  • Podstawy teoretyczne do badań nad migracjami Żydów na ziemiach okupowanej Polski podczas II wojny światowej. Typologia migracji wymuszonych i przymusowych w ujęciu teorii przeszkód pośrednich Anna Bajer
  • Ucieczka Żydów z Wieliczki w następstwie kampanii wrześniowej jako przykład migracji wymuszonej w ujęciu koncepcji Everetta Lee Anna Bajer
  • Etyczne aspekty badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej Patrycja Szarek-Iwaniuk
  • Dyplomacja sportowa, czyli sport w stosunkach międzynarodowych Marika Sokół
  • Osobowość nauczyciela-wychowawcy w ujęciu Konstantego Uszyńskiego Anna Dukowicz
  • Wezwania do sprzedaży akcji a reakcja rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wit Goszczyński, Dariusz Zawadka
  • Roszczenia wrongful conception i wrongful birth odpowiedzią na ukrytą klauzulę sumienia Marta Drozdowska
  • Polski kodeks karny w tłumaczeniach na język niemiecki – koncepcja projektu doktorskiego i wyniki badań pilotażowych Agnieszka Pietrzak