Problemy nauk prawnych. Tom 12

Problemy nauk prawnych. Tom 12

Recenzenci
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

ISBN: 978-83-66187-48-1 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: czerwiec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-47-4 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: czerwiec 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!