Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 13

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
dr Klaudia Pujer (recenzja wewnętrzna)
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-49-8 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: lipiec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-50-4 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: lipiec 2019 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • SŁÓW KILKA O WYKŁADNI PRAWA W ZGODZIE Z KONSTYTUCJĄ Z PERSPEKTYWY DERYWACYJNEJ KONCEPCJI JEGO WYKŁADNI Jacek Karakulski
  • NADMIERNE KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ NIELETNICH JAKO CZYNNIK RYZYKA SPRZYJAJĄCY ICH DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI Justyna Badziak
  • REALIZACJA PRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ Jędrzej Błaszczak
  • KONTROWERSJE WOKÓŁ ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI JAKO ŹRÓDŁA NIEPOCZYTALNOŚCI Anna Lisowska
  • ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM STOSOWANE WOBEC ZABURZONYCH OSOBOWOŚCIOWO SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH Anna Lisowska
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA CHOROBY ZAWODOWE Mateusz Gajda
  • WPŁYW ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO NA USTALENIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA PRACOWNICZEGO Mateusz Gajda
  • UDZIAŁ ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH W POSTĘPOWANIU W PRZEDMIOCIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA Dagmara Heczko