Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 12

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer (recenzja wewnętrzna)
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-52-8 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: lipiec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-51-1 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: lipiec 2019 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 

  • NIEPOCZYTALNOŚĆ NA GRUNCIE PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO Anna Lisowska
  • SCHIZOFRENIA JAKO PRZYCZYNA NIEPOCZYTALNOŚCI SPRAWCY CZYNU ZABRONIONEGO Anna Lisowska
  • SOFT POWER JAKO NARZĘDZIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ Paula Tomaszewska, Sara Tomaszewska
  • CZY PAŃSTWO ISLAMSKIE BYŁO STRUKTURĄ PAŃSTWOWĄ? Paula Tomaszewska, Sara Tomaszewska
  • ZASTOSOWANIE GOOGLE TRENDS DO PROGNOZY CEN AKCJI NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Mateusz Gajtkowski
  • MIĘDZYNARODOWY SAMOCHODOWY TRANSPORT DROGOWY JAKO SIŁA NAPĘDOWA ROZWOJU GOSPODARKI KRAJOWEJ Agnieszka Hartleb
  • DZIENNIK SPRAWY BOŻEJ – OD KRONIKI DO DZIENNIKA INTYMNEGO. PROLEGOMENA Joanna Stożek
  • POSTAĆ WILKOŁAKA W POLSKIEJ DEMONOLOGII LUDOWEJ Szymon Jakóbik