Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 12

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 12

Recenzenci
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-66187-52-8 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: lipiec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-51-1 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: lipiec 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!