Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 9

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 9

Recenzenci
dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR
dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE

ISBN: 978-83-66187-54-2 (PDF)
Data wydania: sierpień 2019 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-53-5 (oprawa miękka)
Data wydania: sierpień 2019 (oprawa miękka)

error: Content is protected !!