Monografia naukowa: Agata Kosmal

Pojęcie i wybrane kategorie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

Autor
Agata Kosmal
Recenzent
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs

20 punktów
ISBN: 978-83-66187-33-7 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: sierpień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-32-0 (oprawa miękka)
Wydanie: sierpień 2019 (oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. EWOLUCJA POJĘCIA ORAZ KLASYFIKACJI PRZEDSIĘBIORCY W PRAWIE POLSKIM

1.1. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W USTAWIE KODEKS CYWILNY

1.2. POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

1.3. USTAWY UWZGLĘDNIAJĄCE DEFINICJĘ PRZEDSIĘBIORCY ZAWARTĄ W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

1.4. USTAWY UWZGLĘDNIAJĄCE ODMIENNĄ DEFINICJĘ PRZEDSIĘBIORCY OD TEJ ZAWARTEJ W USTAWIE Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZDZIAŁ 2. PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW – KRYTERIUM WŁASNOŚCIOWE ORAZ MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. KONSTRUKCJA PRZEDSIĘBIORCY PUBLICZNEGO

2.2. PRZEDSIĘBIORCA ZAGRANICZNY

ROZDZIAŁ 3. RODZAJE PRZEDSIĘBIORCÓW – PODZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM PODMIOTOWEGO

3.1. OSOBY FIZYCZNE

3.2. OSOBY PRAWNE

3.3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEMAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ROZDZIAŁ 4. KLASYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – PODZIAŁ WEDŁUG KRYTERIUM EKONOMICZNEGO I STANU ZATRUDNIENIA

ROZDZIAŁ 5. PRZEDSIĘBIORCY W UJĘCIU FORMALNYM I MATERIALNYM

5.1. WPIS W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

5.2. WPIS W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA