Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 13

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 13

Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-56-6 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: wrzesień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-55-9 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: wrzesień 2019 r. (wersja drukowana)

Spis treści

 • RÓWNOŚĆ SZANS W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Monika Guzek
 • EKSPLOATACJA KOBIET W CELU ŚWIADCZENIA KOMERCYJNYCH USŁUG SEKSUALNYCH LUB PRACY W EROTYCZNYM PRZEMYŚLE ROZRYWKOWYM JAKO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCA FORMA HANDLU LUDŹMI Magdalena Wójcik
 • PROBLEM STOSOWANIA PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC MĘŻCZYZN Magdalena Wójcik
 • WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Kamil Lorek
 • TERAPIA TAŃCEM W FUNKCJONOWANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEROCKU Marta Seredyńska
 • KSZTAŁCENIE PROOBRONNE W POLSCE – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA Radosław Kondracki
 • EDUKACJA ALTERNATYWNA – INNE OBLICZE EDUKACJI XXI WIEKU Jolanta Martuszewska
 • INTERNET – PLATFORMA INDYWIDUALIZMU? PROBLEM AUTORSTWA TREŚCI W SIECI Rafał Sowiński
 • ZABURZENIA UROJENIOWE JAKO PRZESŁANKA PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO BEZ JEGO ZGODY Anna Lisowska
 • ROLA DESIGNU W TWORZENIU WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI HOTELOWEJ Marzena Bobrzecka
 • DYPLOMACJA MORSKIEGO PRZYMUSU W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ – CASUS STOSUNKÓW POLSKO-GDAŃSKICH Marika Sokół
error: Content is protected !!