Problemy nauk prawnych. Tom 14

Problemy nauk prawnych. Tom 14

Recenzenci
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka


ISBN: 978-83-66187-60-3 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: wrzesień 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-59-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: wrzesień 2019 r. (wersja drukowana)

Spis treści

 •  WYBRANE ASPEKTY KARNOPRAWNEGO ZAKAZU TWORZENIA CHIMER I HYBRYD W ŚWIETLE USTAWY O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI Justyna Badziak
 • PATENT BIOTECHNOLOGICZNY. ROZWAŻANIA NAD PROBLEMATYKĄ ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ GENÓW LUDZKICH Aleksandra Kubińska
 • PRAWNOKARNE ASPEKTY POZBAWIENIA CZŁOWIEKA ZDOLNOŚCI PŁODZENIA Karol Żyła
 •  SMAKOWE I ZAPACHOWE ZNAKI TOWAROWE W PRAWIE POLSKIM I UNIJNYM. KONTEKST AMERYKAŃSKI Maciej Kujawa
 • KREDYT KONSUMENCKI W KONTEKŚCIE INSTRUMENTÓW PRAWNYCH OCHRONY KREDYTOBIORCY-KONSUMENTA Edyta Szumilas
 • TRADYCYJNE ZAWIERANIE KONTRAKTÓW. ZARYS KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Radosław Mieszała
 • TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA DZIECKA PARY JEDNOPŁCIOWEJ – WYZWANIE DLA POLSKIEJ ADMINISTRACJI Barbara Zyzda
 •  PROBLEM TRANSKRYPCJI ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO W KONTEKŚCIE EWOLUCJI POLSKIEGO ORZECZNICTWA DOTYCZĄCEGO STOSOWANIA KLAUZULI PORZĄDKU PUBLICZNEGO Klaudia Raczek
 • OSKARŻENIE WZAJEMNE A INGERENCJA PROKURATORA W ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO NA ETAPIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO Katarzyna Kochel
 • KLEPTOMANIA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA SPRAWCY CZYNU ZABRONIONEGO ZA KRADZIEŻ Anna Lisowska
 • ZAKAZ WSTĘPU DO OŚRODKÓW GIER I UCZESTNICTWA W GRACH HAZARDOWYCH JAKO ŚRODEK STOSOWANY WOBEC SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU Anna Lisowska
error: Content is protected !!