Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11

Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 11

Recenzent
dr hab. inż. Zuzanna Goluch

ISBN: 978-83-66187-69-6 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-68-9 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację 

Zawartość tomu

1. Właściwości regeneracyjne płytek krwi i ich zastosowanie w medycynie  – praca przeglądowa Elżbieta Cecerska-Heryć, Natalia Serwin, Rafał Heryć

2. Splenoza – nie taka rzadka, jak się wydaje Joanna Chorbińska, Wojciech Krajewski, Romuald Zdrojowy

3. Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów po przeszczepach narządów Martyna Kluszczyńska, Sabina Dyszy

4. Łuszczyca – etiopatogeneza i leczenie Aleksandra Dagmara Michalska

5. Starzenie się społeczeństwa polskiego – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Kamil Redziak

error: Content is protected !!