Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tom 12

Problemy nauk medycznych
i nauk o zdrowiu. Tom 12. Wokół wybranych kontekstów warunkujących jakość życia pacjentów

Recenzenci
dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG

ISBN: 978-83-66187-85-6 (wersja elektroniczna/PDF)

Zobacz publikację

error: Content is protected !!