Projekt budowlany. Aspekty administracyjnoprawne

Daniel Jarmoc

Projekt budowlany. Aspekty administracyjnoprawne

Autor
mgr inż. arch. Daniel Jarmoc

Recenzent
dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG

ISBN: 978-83-66187-84-9 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-83-2 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz publikację

error: Content is protected !!