Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej

Maciej Tąkiel

Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej

Autor
dr Maciej Tąkiel

Recenzent
prof. dr hab. Marek Wierzbowski

ISBN: 978-83-66187-89-4 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-66187-88-7 (wersja drukowana/oprawa miękka)

Zobacz spis treści

error: Content is protected !!