Recenzenci

Współpraca z Wydawnictwem

Osoby zainteresowane współpracą z Wydawnictwem w charakterze Recenzenta prosimy o kontakt pod adresem redakcja@wydawnictwoexante.pl (preferowane osoby w stopniu co najmniej doktora habilitowanego). W treści wiadomości należy uwzględnić zainteresowania badawcze oraz oczekiwaną stawkę honorarium za recenzję arkusza wydawniczego (arkusz wydawniczy: 40 tys. znaków ze spacjami).

Lista Recenzentów współpracujących

 • prof. zw. dr hab. Józef Banaś [Politechnika Rzeszowska]
 • dr hab. inż. Joanna Bajerska [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu]
 • dr hab. Edyta Barnaś [Uniwersytet Rzeszowski]
 • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft , prof. nadzw. WSB [Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku]
 • dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. nadzw. UMCS [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]
 • dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa [Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum]
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. nadzw. UWM [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
 • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. nadzw. UZ [Uniwersytet Zielonogórski]
 • prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka [UMCS w Lublinie]
 • prof. zw. dr hab. Andrzej S. Dyszak [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
 • dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. nadzw. UwB [Uniwersytet w Białymstoku]
 • prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs [Uniwersytet Śląski w Katowicach]
 • dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. nadzw. UMG [Uniwersytet Morski w Gdyni]
 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. nadzw. UE [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]
 • dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG [Politechnika Gdańska]
 • dr hab. Mirosław Grewiński, prof. nadzw. WSP [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie]
 • dr hab. Ryszard Filas [Uniwersytet Jagielloński]
 • dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]
 • prof. dr hab. Stanisław Goldstein [Uniwersytet Łódzki]
 • dr hab. Jadwiga Hanisz, prof. nadzw. WSA [Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej]
 • dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. nadzw. INP PAN [Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk]
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc [Uniwersytet Opolski]
 • dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. nadzw. PCZ [Politechnika Częstochowska]
 • dr hab. Tadeusz Juja [Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu]
 • dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ [Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie]
 • dr hab. Małgorzata Klimek [Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie]
 • dr hab. Maciej Kostrubiec [Warszawski Uniwersytet Medyczny]
 • dr Ewa Leśniak-Berek [Uniwersytet Śląski]
 • dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. nadzw. UG [Uniwersytet Gdański]
 • dr hab. Renata Lisowska, prof. nadzw. UŁ [Uniwersytet Łódzki]
 • dr hab. Aleksander Lotko, prof. nadzw. UTH [Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu]
 • dr hab. Jadwiga Mazur, prof. nadzw. UP [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie]
 • dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]
 • dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz [Politechnika Gdańska]
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz [Uniwersytet w Białymstoku]
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie]
 • dr hab. Sabina Pawlas-Czyż [Uniwersytet Śląski]
 • dr inż. Grzegorz Pilarski [Akademia Sztuki Wojennej]
 • dr hab. Tomasz Przesławski [Uniwersytet Warszawski]
 • dr Klaudia Pujer [redaktor prowadząca i właściciel, recenzent wewnętrzny Exante Wydawnictwo Naukowe]
 • dr hab. Jacek Pyżalski, prod. nadzw. UEM [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
 • dr hab. Janusz Ropski, prof. nadzw. UP [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie]
 • dr Monika Rucińska [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
 • dr hab. Mariusz Sokołowicz, [Uniwersytet Łódzki]
 • dr hab. Wojciech Sońta, prof. nadzw. UTH [Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu]
 • dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. nadzw. WSB [Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej]
 • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Szpyra [Akademia Sztuki Wojennej]
 • dr hab. Anita Szwed [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
 • dr hab. Zofia Sujkowska-Życka, prof. nadzw. PWSZ w Pile [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile]
 • dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]
 • dr hab. Beata Szluz, prof. nadzw. UR [Uniwersytet Rzeszowski]
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza [Uniwersytet Gdański]
 • dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. nadzw. PK [Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki]
 • dr hab. Monika Urbaniak [Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
 • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]
 • dr hab. inż. Małgorzata Woźniewicz [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu]
 • dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. nadzw. AWF w Krakowie [Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie]
 • dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. nadzw. PG [Politechnika Gdańska]
 • dr hab. Mariusz Zieliński, prof. nadzw. PO [Politechnika Opolska]
error: Content is protected !!