Współpraca z Wydawnictwem

Osoby zainteresowane współpracą z Wydawnictwem w charakterze Recenzenta prosimy o kontakt pod adresem redakcja@wydawnictwoexante.pl (preferowane osoby w stopniu co najmniej doktora habilitowanego). W treści wiadomości należy uwzględnić zainteresowania badawcze oraz oczekiwaną stawkę honorarium za recenzję arkusza wydawniczego (arkusz wydawniczy: 40 tys. znaków ze spacjami).

Lista Recenzentów współpracujących

  • prof. zw. dr hab. Józef Banaś [Politechnika Rzeszowska]
  • dr hab. inż. Joanna Bajerska [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu]
  • dr hab. Edyta Barnaś [Uniwersytet Rzeszowski]
  • dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft , prof. nadzw. WSB [Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku]
  • dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. nadzw. UMCS [Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej]
  • dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa [Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum]
  • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. nadzw. UWM [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. nadzw. UZ [Uniwersytet Zielonogórski]
  • prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka [UMCS w Lublinie]
  • prof. zw. dr hab. Andrzej S. Dyszak [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
  • dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. nadzw. UwB [Uniwersytet w Białymstoku]
  • prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs [Uniwersytet Śląski w Katowicach]
  • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. nadzw. UE [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]
  • dr hab. Mirosław Grewiński, prof. nadzw. WSP [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie]
  • dr hab. Ryszard Filas [Uniwersytet Jagielloński]
  • dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie]
  • prof. dr hab. Stanisław Goldstein [Uniwersytet Łódzki]
  • dr hab. Jadwiga Hanisz, prof. nadzw. WSA [Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej]
  • dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. nadzw. INP PAN [Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk]
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc [Uniwersytet Opolski]
  • dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. nadzw. PCZ [Politechnika Częstochowska]
  • dr hab. Tadeusz Juja [Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu]
  • dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ [Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie]
  • dr hab. Małgorzata Klimek [Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie]
  • dr hab. Maciej Kostrubiec [Warszawski Uniwersytet Medyczny]
  • dr Ewa Leśniak-Berek [Uniwersytet Śląski]
  • dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. nadzw. UG [Uniwersytet Gdański]
  • dr hab. Renata Lisowska, prof. nadzw. UŁ [Uniwersytet Łódzki]
  • dr hab. Aleksander Lotko, prof. nadzw. UTH [Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu]
  • dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]
  • dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz [Politechnika Gdańska]
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz [Uniwersytet w Białymstoku]
  • dr hab. Jadwiga Mazur, prof. nadzw. UP [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie]
  • dr hab. Sabina Pawlas-Czyż [Uniwersytet Śląski]
  • dr inż. Grzegorz Pilarski [Akademia Sztuki Wojennej]
  • dr hab. Tomasz Przesławski [Uniwersytet Warszawski]
  • dr Klaudia Pujer [redaktor prowadząca i właściciel, recenzent wewnętrzny Exante Wydawnictwo Naukowe]
  • dr hab. Jacek Pyżalski, prod. nadzw. UEM [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
  • dr hab. Janusz Ropski, prof. nadzw. UP [Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie]
  • dr Monika Rucińska [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]
  • dr hab. Mariusz Sokołowicz, [Uniwersytet Łódzki]
  • dr hab. Wojciech Sońta, prof. nadzw. UTH [Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu]
  • dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. nadzw. WSB [Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej]
  • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Szpyra [Akademia Sztuki Wojennej]
  • dr hab. Anita Szwed [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]
  • dr hab. Zofia Sujkowska-Życka, prof. nadzw. PWSZ w Pile [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile]
  • dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]
  • dr hab. Beata Szluz, prof. nadzw. UR [Uniwersytet Rzeszowski]
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Wrycza [Uniwersytet Gdański]
  • dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. nadzw. PK [Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki]
  • dr hab. Monika Urbaniak [Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]
  • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]
  • dr hab. inż. Małgorzata Woźniewicz [Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu]
  • dr hab. Weronika Wrona-Wolny, prof. nadzw. AWF w Krakowie [Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie]
  • dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. nadzw. PG [Politechnika Gdańska]
  • dr hab. Mariusz Zieliński, prof. nadzw. PO [Politechnika Opolska]