Nabór tekstów “Problemy nauk biologicznych i nauk o Ziemi”

Nabór artykułów Do dnia 15 maja 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk biologicznych i nauk o Ziemi. Tom 1″ Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji) zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji….

Czytaj dalej →

Monografia “Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 8)”

Nabór artykułów Do dnia 4 marca 2019 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 8)”. Planowany termin wydania: marzec/kwiecień 2019 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą…

Czytaj dalej →

Monografia “Edukacja i rynek pracy. Wspólne drogi i rozdroża”

Nabór artykułów Do dnia 15 listopada 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Edukacja i rynek pracy. Wspólne drogi i rozdroża”. Publikacja zostanie wydana w grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony…

Czytaj dalej →

Monografia “Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym”

Nabór artykułów Do dnia 15 stycznia 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym”. Publikacja zostanie wydana w lutym 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł…

Czytaj dalej →

Monografia “Problemy nauk prawnych (tom 11)”

Nabór artykułów Do dnia 4 marca 2019 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk prawnych (tom 11)”. Planowany termin wydania publikacji: marzec/kwiecień 2019 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień…

Czytaj dalej →

Monografia “Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w…

Czytaj dalej →

Monografia “Administracja. Problemy teorii i praktyki (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Administracja. Problemy teorii i praktyki (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony…

Czytaj dalej →

Monografia “Globalny kryzys finansowy i gospodarczy. Doświadczenia i wyzwania polityki gospodarczej oraz teorii ekonomii”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Globalny kryzys finansowy i gospodarczy. Doświadczenia i wyzwania polityki gospodarczej oraz teorii ekonomii”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii…

Czytaj dalej →

Monografia “Współczesne problemy oświaty, szkolnictwa i wychowania (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31  stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Współczesne problemy oświaty, szkolnictwa i wychowania (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy…

Czytaj dalej →

Monografia „Globalizacja. Problemy teorii i dylematy praktyki (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Globalizacja. Problemy teorii i dylematy praktyki (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy…

Czytaj dalej →

Monografia “Medykalizacja życia społecznego (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Medykalizacja życia społecznego (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie…

Czytaj dalej →

Monografia “Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce”

Nabór artykułów Do dnia 15 grudnia 2017 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce”. Publikacja zostanie wydana w styczniu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →

Monografia “Rynek pracy w Polsce. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Rynek pracy w Polsce. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje”. Publikacja zostanie wydana w luty/marzec 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji….

Czytaj dalej →

Monografia “Zarządzanie kadrami w organizacji”

Nabór artykułów Do dnia 19 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Zarządzanie kadrami w organizacji”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje…

Czytaj dalej →

Monografia “Zarządzanie innowacjami w teorii i praktyce”

Nabór artykułów Do dnia 19 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Zarządzanie innowacjami w teorii i praktyce”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →

Monografia “Kompetencje w pracy menedżera. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”

Nabór artykułów Do dnia 15 maja 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Kompetencje w pracy menedżera. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co…

Czytaj dalej →

Monografia „Kryzysy gospodarcze, recesje i bessy w gospodarce światowej. Przyczyny. Przebieg. Konsekwencje”

Nabór artykułów Do dnia 4 grudnia 2017 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Kryzysy gospodarcze, recesje i bessy w gospodarce światowej. Przyczyny. Przebieg. Konsekwencje”. Publikacja zostanie wydana w styczniu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie…

Czytaj dalej →