Nabór artykułów 2018 – nauki medyczne, nauki o zdrowiu

„Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” – seria wydawnicza W roku 2018 kontynuujemy nabór tekstów do monografii naukowych wieloautorskich z zakresu zdrowia i medycyny. „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” to seria wydawnicza. Tekst złożone w Wydawnictwie, po pozytywnej recenzji, będą publikowane w kolejnych tomach. Poszczególne tomy składają się na udostępnianą Czytelnikom serię…

Czytaj dalej →

Nabór artykułów 2018 – prawo

„Problemy nauk prawnych” – seria wydawnicza W 2018 r. kontynuujemy nabór tekstów do monografii naukowych z zakresu nauk prawnych. Teksty zakwalifikowane do druku (po pozytywnej recenzji) będą publikowane w kolejnych tomach „Problemów nauk prawnych”. Jest to seria wydawnicza udostępniana Czytelnikom część po części. Każdy z tomów posiada odrębny numer ISBN (dla wersji elektronicznej i papierowej)….

Czytaj dalej →

Nabór artykułów naukowych 2018

Nabór tekstów do publikacji naukowych 2018 r. W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, Wydawnictwo Naukowe Exante zaprasza do udziału w punktowanych i recenzowanych monografiach naukowych autorskich, współautorskich i wieloautorskich spełniających cechy obowiązującej definicji monografii naukowej. Nabór artykułów do publikacji naukowych prowadzimy w ramach naboru ciągłego (tytuły i planowane terminy ich wydania zestawiono w…

Czytaj dalej →

Monografia “Przemoc w rodzinie. Teoria i badania”

Nabór artykułów Do dnia 5 lutego 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu “Przemoc w rodzinie. Teoria i badania”. Publikacja zostanie wydana w marcu/kwietniu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →

Monografia Skuteczny nauczyciel. Teoria i praktyka

Nabór artykułów Do dnia 29 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Skuteczny nauczyciel. Teoria i praktyka”. Publikacja zostanie wydana w  marcu/kwietniu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną…

Czytaj dalej →

Monografia “Pomoc społeczna i praca socjalna. Doświadczenia. Uwarunkowania. Wyzwania”

Nabór artykułów Do dnia 6 listopada 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Pomoc społeczna i praca socjalna. Doświadczenia. Uwarunkowania. Wyzwania”. Publikacja zostanie wydana w grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony…

Czytaj dalej →

Monografia “Dzieci i młodzież. Zagrożenia rozwojowe i społeczne”

Nabór artykułów Do dnia 6 listopada 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Dzieci i młodzież. Zagrożenia rozwojowe i społeczne”. Publikacja zostanie wydana w grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w…

Czytaj dalej →

Monografia “Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym”

Nabór artykułów Do dnia 15 stycznia 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Zdrowie człowieka w ujęciu holistycznym”. Publikacja zostanie wydana w lutym 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł…

Czytaj dalej →

Monografia “Współczesne problemy oświaty, szkolnictwa i wychowania (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31  stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Współczesne problemy oświaty, szkolnictwa i wychowania (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy…

Czytaj dalej →

Monografia „Globalizacja. Problemy teorii i dylematy praktyki (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Globalizacja. Problemy teorii i dylematy praktyki (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy…

Czytaj dalej →

Monografia “Rynek pracy w Polsce. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Rynek pracy w Polsce. Uwarunkowania. Problemy. Tendencje”. Publikacja zostanie wydana w luty/marzec 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji….

Czytaj dalej →

Monografia “Zarządzanie innowacjami w teorii i praktyce”

Nabór artykułów Do dnia 19 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Zarządzanie innowacjami w teorii i praktyce”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →

Monografia “Cukrzyca. Profilaktyka i leczenie”

Nabór artykułów Do dnia 15 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Cukrzyca. Profilaktyka i leczenie”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje…

Czytaj dalej →

Monografia “Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej. Wybrane przypadki”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu “Kryzysy walutowe i finansowe w gospodarce światowej. Wybrane przypadki”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł…

Czytaj dalej →