Nabór artykułów “Problemy nauk technicznych”

Nabór artykułów Do dnia 15 maja 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk technicznych. Tom 1″ Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji) zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba…

Czytaj dalej →

Nabór artykułów 2018 – nauki medyczne, nauki o zdrowiu

„Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” – seria wydawnicza W roku 2018 kontynuujemy nabór tekstów do monografii naukowych wieloautorskich z zakresu zdrowia i medycyny. „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu” to seria wydawnicza. Tekst złożone w Wydawnictwie, po pozytywnej recenzji, będą publikowane w kolejnych tomach. Poszczególne tomy składają się na udostępnianą Czytelnikom serię…

Czytaj dalej →

Nabór artykułów naukowych 2018

Nabór tekstów do publikacji naukowych 2018 r. W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, Wydawnictwo Naukowe Exante zaprasza do udziału w punktowanych i recenzowanych monografiach naukowych autorskich, współautorskich i wieloautorskich spełniających cechy obowiązującej definicji monografii naukowej. Nabór artykułów do publikacji naukowych prowadzimy w ramach naboru ciągłego (tytuły i planowane terminy ich wydania zestawiono w…

Czytaj dalej →

Monografia “Manipulacja. Teoria i badania”

Nabór artykułów Do dnia 15 maja 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu “Manipulacja. Teoria i badania”. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego….

Czytaj dalej →

Monografia “Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 8)”

Nabór artykułów Do dnia 4 marca 2019 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tom 8)”. Planowany termin wydania: marzec/kwiecień 2019 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą…

Czytaj dalej →

Monografia “Układ ruchu człowieka. Norma i patologia”

Nabór artykułów Do dnia 6 listopada 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Układ ruchu człowieka. Norma i patologia”. Publikacja zostanie wydana w grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie…

Czytaj dalej →

Monografia “Diagnoza i terapia logopedyczna. Współczesne tendencje”

Nabór artykułów Do dnia 6 listopada 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Diagnoza i terapia logopedyczna. Współczesne tendencje “. Publikacja zostanie wydana w grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w…

Czytaj dalej →

Monografia “Edukacja i rynek pracy. Wspólne drogi i rozdroża”

Nabór artykułów Do dnia 15 listopada 2017 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Edukacja i rynek pracy. Wspólne drogi i rozdroża”. Publikacja zostanie wydana w grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony…

Czytaj dalej →

Monografia “Problemy nauk prawnych (tom 11)”

Nabór artykułów Do dnia 4 marca 2019 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Problemy nauk prawnych (tom 11)”. Planowany termin wydania publikacji: marzec/kwiecień 2019 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień…

Czytaj dalej →

Monografia “Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Współczesne problemy nauk o zarządzaniu (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w…

Czytaj dalej →

Monografia “Administracja. Problemy teorii i praktyki (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Administracja. Problemy teorii i praktyki (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony…

Czytaj dalej →

Monografia “Globalny kryzys finansowy i gospodarczy. Doświadczenia i wyzwania polityki gospodarczej oraz teorii ekonomii”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Globalny kryzys finansowy i gospodarczy. Doświadczenia i wyzwania polityki gospodarczej oraz teorii ekonomii”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii…

Czytaj dalej →

Monografia “Medykalizacja życia społecznego (Tom 1)”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Medykalizacja życia społecznego (Tom 1)”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie…

Czytaj dalej →

Monografia “Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce”

Nabór artykułów Do dnia 15 grudnia 2017 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Polsce”. Publikacja zostanie wydana w styczniu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →

Monografia “Zarządzanie kadrami w organizacji”

Nabór artykułów Do dnia 19 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Zarządzanie kadrami w organizacji”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje…

Czytaj dalej →

Monografia “Kompetencje w pracy menedżera. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”

Nabór artykułów Do dnia 15 maja 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Kompetencje w pracy menedżera. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co…

Czytaj dalej →

Monografia “Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna”

Nabór artykułów Do dnia 31 maja 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna”. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję główną przygotowuje osoba posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego….

Czytaj dalej →

Monografia “Jesień życia. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku”

Nabór artykułów Do dnia 15 stycznia 2018 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Jesień życia. Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku”. Publikacja zostanie wydana w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega…

Czytaj dalej →

Monografia “System ochrony zdrowia w Polsce. Doświadczenia i wyzwania”

Nabór artykułów Do dnia 16 listopada 2017 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “System ochrony zdrowia w Polsce. Doświadczenia i wyzwania”. Publikacja zostanie wydana w listopadzie/grudniu 2017 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej…

Czytaj dalej →

Monografia “Resocjalizacja młodzieży. Modele i strategie”

Nabór artykułów Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu “Resocjalizacja młodzieży. Modele i strategie”. Publikacja zostanie wydana w w lutym/marcu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →

Monografia „Kryzysy gospodarcze, recesje i bessy w gospodarce światowej. Przyczyny. Przebieg. Konsekwencje”

Nabór artykułów Do dnia 4 grudnia 2017 r.  trwa nabór artykułów do tytułu “Kryzysy gospodarcze, recesje i bessy w gospodarce światowej. Przyczyny. Przebieg. Konsekwencje”. Publikacja zostanie wydana w styczniu 2018 r. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej współautorskiej. Za publikację artykułu przysługuje 25 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie…

Czytaj dalej →