Monografia “Stres w życiu codziennym. Profilaktyka. Przejawy. Rola. Terapia”

Nabór artykułów Do dnia 16 kwietnia 2018 r. trwa nabór artykułów do tytułu „Stres w życiu codziennym. Profilaktyka. Przejawy. Rola. Terapia”. Złożone w Wydawnictwie teksty (po pozytywnej recenzji)  zostaną opublikowane w monografii naukowej wieloautorskiej. Za publikację artykułu w formie rozdziału w monografii przysługuje 5 punktów. Recenzja Każdy złożony w Wydawnictwie artykuł podlega niezależnej recenzji. Recenzję…

Czytaj dalej →