Profil wydawniczy

Exante specjalizuje się w wydawaniu publikacji i prac naukowych w formie książkowej oraz elektronicznej.

Oferujemy możliwość wydania:

  • monografii autorskiej,
  • monografii współautorskiej,
  • publikacji naukowej innej niż monografia,
  • publikacji pokonferencyjnej,
  • publikacji będącej rezultatem innych wydarzeń naukowych,
  • prac habilitacyjnych i doktorskich (również w formie monografii naukowych),
  • prac promocyjnych: magisterskich, inżynierskich, licencjackich (również w formie monografii naukowych).

Polityka wydawnicza

Warunki współpracy z Wydawnictwem opisano w Polityce wydawniczej.

 

Zadaj pytanie

W treści wiadomości należy uwzględnić m.in. typ publikacji do wydania, objętość publikacji (liczba znaków typograficznych ze spacjami), preferowany czas wydania, inne ważne z punktu widzenia Autora informacje.

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: redakcja@wydawnictwoexante.pl

Czas realizacji: ustalany indywidualnie.