Witamy

Exante Wydawnictwo Naukowe

Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 80500
(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Profil wydawniczy

Wydawnictwo Naukowe Exante specjalizuje się w publikacjach naukowych. Nakładem Wydawnictwa Naukowego Exante ukazują się publikacje książkowe (drukowane) i publikacje elektroniczne (e-wydania), przede wszystkim monografie naukowe. W dorobku Wydawnictwa znajdują się publikacje naukowe z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, medycznych i innych.

Adresaci

Oferta Wydawnictwa skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Współpraca

Exante współpracuje z uczonymi z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą w charakterze autorów, redaktorów i recenzentów. Obsługuje konferencje, targi, kongresy i sympozja.

Zakres usług
Recenzowane publikacje naukowe
Redakcja i korekta językowa
Skład i łamanie publikacji
Rewizja wydawnicza
error: Content is protected !!