Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI EXANTE WYDAWNICTWO NAUKOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Danych Osobowych jest Exante Wydawnictwo Naukowe dr Klaudia Pujer. Ochrona danych odbywa się adekwatnie do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa [w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawy o Ochronie Danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)], , a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonej infrastrukturze technicznej.

2. Administrator Danych Osobowych dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: redakcja@wydawnictwoexante.pl

 PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administrator Danych Osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) wykonanie umowy (sprzedaży);

b) w zakresie niezbędnym dla udzielenia standardowej informacji bibliograficznej, w celach wiążących się z publikacją i rozpowszechnianiem utworu zgłoszonego przez Autora (klienta). Dane Autora podlegające publikacji w treści utworu to: tytuł zawodowy lub stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja (ewentualnie miejsce pracy). Dane osobowe (w tym korespondencyjne) podane w trakcie rejestracji tekstu za pośrednictwem strony WWW bądź  poprzez pocztę elektroniczną i w umowie wydawniczej wykorzystywane są na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas, jedynie do celów technicznych organizacji wydania, sprawozdawczych i związanych z wysyłką publikacji do Autora – książka elektroniczna i drukowana (tj. w celach związanych z finalizacją procesu wydawniczego, którego warunki w każdym przypadku precyzuje umowa wydawnicza z Autorem). Wydawca (Administrator Danych Osobowych) nie wykorzystuje danych osobowych Autorów/Współautorów/Redaktorów/Recenzentów w celach marketingowych, nie wydaje ich podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z procesem wydawniczym (tj. wydaniem publikacji naukowej);

c) w trakcie składania zapytania za pośrednictwem strony internetowej (poprzez formularz kontaktowy), Użytkownik informowany jest o konieczności/braku konieczności wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora Danych Osobowych, danych podanych w formularzu. Informacja uwzględnia również zakres wykorzystania podanych danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości: uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub przyjęcia zgłoszenia tekstu czy też rejestracji na konferencję/szkolenie.  Użytkownik ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku publikacji artykułu naukowego/książki prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest skuteczne do momentu podpisania umowy wydawniczej i wydania publikacji.

d) W celach statystycznych w witrynie zainstalowano Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli  zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

PLIKI COOKIES

1. Witryna https://wydawnictwoexante.pl używa cookies. Są to pliki tekstowe, które wysyła serwer WWW. Przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Zebrane w ten sposób dane Administrator Danych Osobowych wykorzystuje do monitorowania sposobu korzystania przez Użytkowników z witryny. W tym celu wykorzystuje się narzędzie Google Analytics. Celem wypisania się ze śledzenia, czyli  zablokowanie zbierania danych przez Google Analytics, należy zainstalować w przeglądarce internetowej dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Do pobrania łącznie z instrukcją instalacji tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

error: Content is protected !!