Monografia naukowa wieloautorska

Zdrowie psychofizyczne człowieka. Pielęgnacja. Choroby. Profilaktyka

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Joanna Bajerska
dr hab. Edyta Barnaś
dr hab. Małgorzata Klimek
dr hab. Maciej Kostrubiec
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-18-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: luty 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-19-7 (wersja drukowana)
Data wydania: luty 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

CZĘŚĆ I. ZDROWIE W OKRESIE DZIECIŃSTWA

 • ROZDZIAŁ 1.BALANS I SYMETRIA OBCIĄŻEŃ KOŃCZYN DOLNYCH JAKO CECHA ROZWOJOWA DZIEWCZYNEK I CHŁOPCÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Anna Mazur-Rylska
 • ROZDZIAŁ 2.NIETYPOWY OBRAZ KLINICZNY NIEDOKRWISTOŚCI U DZIECI Joanna Bielecka, Dominika Chimkowska, Klaudia Futyma
 • ROZDZIAŁ 3. WŁAŚCIWOŚCI ROZWOJOWE DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO Ewa Dębińska-Rudy
 • ROZDZIAŁ 4. POTRZEBY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Ewa Dębińska-Rudy
 • ROZDZIAŁ 5. REKLAMA TELEWIZYJNA W PERCEPCJI DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH Ewa Dębińska-Rudy

CZĘŚĆ II. ZDROWIE W OKRESIE DOROSŁOŚCI

 • ROZDZIAŁ 6. WPŁYW NIEDOBORÓW POKARMOWYCH U KOBIET CIĘŻARNYCH NA ROZWÓJ PŁODU ORAZ PRZEBIEG CIĄŻY Dominika Chimkowska, Klaudia Futyma, Joanna Bielecka
 • ROZDZIAŁ 7. PLEJOTROPOWE DZIAŁANIE WITAMINY D U DOROSŁYCH W MEDYCYNIE KLINICZNEJ Dominika Chimkowska, Klaudia Futyma, Joanna Bielecka
 • ROZDZIAŁ 8. PATOGENEZA CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH Anna Kleczka
 • ROZDZIAŁ 9. NOWOTWORY JAKO CHOROBA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI Magdalena Zając
 • ROZDZIAŁ 10. POMOSTOWANIE AORTALNO-WIEŃCOWE LECZENIEM ZAAWANSOWANEJ CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA Ewelina Nowak
 • ROZDZIAŁ 11. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO METODA POSTĘPOWANIA NIEFARMAKOLOGICZNEGO W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Aleksandra Słopiecka, Marek Sikorski
 • ROZDZIAŁ 12.BEZOBJAWOWE ZAKAŻENIA MĘŻCZYZN LUDZKIM WIRUSEM BRODAWCZAKA(HPV – HUMAN PAPILLOMAVIRUS) – SKALA ZJAWISKA Marek Sikorski, Aleksandra Słopiecka
 • ROZDZIAŁ 13. STANY CHOROBOWE U MĘŻCZYZN ZWIĄZANE Z POWSZECHNYMI ZAKAŻENIAMI LUDZKIM WIRUSEM BRODAWCZAKA (HPV – HUMAN PAPILLOMAVIRUSMarek Sikorski
 • ROZDZIAŁ 14. PROFILAKTYCZNE SZCZEPIENIA MĘŻCZYZN PRZECIW ZAKAŻENIOM HPV
 • – PRZESŁANKI, SKUTECZNOŚĆ I REKOMENDACJE Marek Sikorski