Zdrowie psychofizyczne człowieka. Pielęgnacja. Choroby. Profilaktyka

 

Zdrowie psychofizyczne człowieka. Pielęgnacja. Choroby. Profilaktyka

Recenzenci
dr hab. Joanna Bajerska
dr hab. Edyta Barnaś
dr hab. Małgorzata Klimek
dr hab. Maciej Kostrubiec

ISBN: 978-83-65690-18-0 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-19-7 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!