Monografia naukowa współautorska

Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających

Autorzy
dr Daria Becker-Pestka (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
dr Małgorzata Dubis (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
mgr Sandra Różyńska
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr Klaudia Pujer
25 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-91-2 (wersja elektroniczna/PDF)
Data wydania: sierpień 2018 (wersja elektroniczna/PDF)
ISBN: 978-83-65374-90-5 (druk/oprawa miękka)
Data wydania: sierpień 2018 (druk/oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

ROZDZIAŁ 1. DYSFUNKCJE I PATOLOGIE W RODZINIE

1.1. WPROWADZENIE

1.2. PRZEMIANY I KONDYCJA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

1.3. CECHY RODZINY DYSFUNKCYJNEJ I PATOLOGICZNEJ

1.4. ŹRÓDŁA I TYPOLOGIA ZACHOWAŃ DYSFUNKCYJNYCH I PATOLOGICZNYCH W RODZINIE

1.5. EWOLUCJA RODZINY DYSFUNKCYJNEJ W PATOLOGICZNĄ

1.6. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 2. SZKOŁA WOBEC DZIECKA Z RODZINY PATOLOGICZNEJ

2.1. WPROWADZENIE

2.2. PODSTAWY TEORETYCZNE I PRAWNE

2.3. DZIECKO Z RODZINY PATOLOGICZNEJ W SZKOLE

2.4. PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 3. WSPARCIE INSTYTUCJONALNE RODZINY DYSFUNKCYJNEJ I PATOLOGICZNEJ

3.1. WPROWADZENIE

3.2. ZADANIA INSTYTUCJI POMOCOWYCH

3.3. POLITYKA RODZINNA ORAZ PRACA SOCJALNA WOBEC PROBLEMU DYSFUNKCJI I PATOLOGII RODZINY

3.4. ASYSTENT RODZINY JAKO NOWA FORMA WSPIERANIA RODZINY W ŚRODOWISKU

3.5. PODSUMOWANIE