Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 14

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 14

Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Zofia Sujkowska-Życka

ISBN: 978-83-66187-62-7 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: listopad 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-61-0 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: listopad 2019 r. (wersja drukowana)

 

Spis treści

1. ŚRODKOWY Z RODZEŃSTWA JAKO POTENCJALNY NAUCZYCIEL – W ŚWIETLE TEORII KOLEJNOŚCI NARODZIN Paweł Cieśla

2. WSTĘPNA OCENA WŁAŚCIWOŚCI PSYCHOMETRYCZNYCH SKAL MOTIVE8 I PERSONALITY6 Jakub Filipkowski, Kamila Figura

3. ZJAWISKO INNOWACYJNOŚCI A WARTOŚĆ EDUKACJI DLA INTERESARIUSZY POLITYKI ROZWOJU Alicja Ewa Wasilewska

4. PROGNOZY I WYTYCZNE DLA EDUKACJI XXI WIEKU. ZAGADNIENIA WYBRANE Alicja Ewa Wasilewska

5. INNOWACJE I EDUKACJA W POSZUKIWANIU NOWEGO MODELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Alicja Ewa Wasilewska

6. ROLA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW W POLSCE Aleksandra Chlebicka

7. BLOKADA MORSKA – DEFINICJE, CHARAKTERYSTYKA ORAZ KWESTIE LEGALNOŚCI Marika Sokół

8. „WIECZNA ŚWIADOMOŚĆ, ŻE JEST SIĘ W DRODZE…”. REFLEKSJA NA TEMAT POSZUKUJĄCEGO ARTYSTY I NAUCZYCIELA Adriana Barska

error: Content is protected !!