Monografia naukowa wieloautorska

Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości. Wybrane zagadnienia

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Wojciech Filipkowski
dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk
dr hab. Aleksander Lotko
dr hab. Beata Szluz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-22-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: czerwiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-23-3 (wersja drukowana)
Data wydania: czerwiec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ, SOCJOLOGII, PEDAGOGIKI I MEDIÓW

 •  UDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO – POPULARYZACJA STRATEGII PRZECIWDZIAŁANIA E-WYKLUCZENIU SENIORÓW Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Eliza Wołoszynek, Magdalena Wójcik
 • PRZESŁUCHANIA ŚWIADKÓW ZA POMOCĄ CYFROWYCH TECHNOLOGII – WIĘKSZA SZANSA NA POZYSKANIE ZEZNAŃ CZY WIĘKSZE ZAGROŻENIE ICH ZNIEKSZTAŁCENIA? Adrianna Szwarc
 • NAUCZYCIELSKIE SPOSOBY NA NIECZYTANIE LEKTUR PRZEZ UCZNIÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Magdalena Marzec-Jóźwicka
 • ZAGROŻENIA ROZWOJU CYFROWYCH TUBYLCÓW – WSKAZÓWKI DLA EDUKACJI I PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Sławomir Kania
 • NEUROTYCZNOŚĆ JAKO DETERMINANTA ZAWODOWEGO WYPALANIA SIĘ NAUCZYCIELI Małgorzata Klimasz
 • TUTORING – ODKRYWANIE TWÓRCZYCH MOŻLIWOŚCI UCZNIA Anna Skwarka
 • PRZESTRZEŃ INTERMEDIALNA REKLAMY I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU ZACHOWAŃ NABYWCÓW NA RYNKU Ewa Dębińska-Rudy
 • DIFFERENCES BETWEEN MEN AND WOMEN ACCORDING TO THE GENDER STUDIES Patrycja Kąkol
 • SOLIDARNOŚĆ WŚRÓD KOBIET – ZARYS PROBLEMATYKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAKTYKI BIZNESU Katarzyna Mierzejewska

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY FILOZOFII, TEOLOGII I ETYKI

 • MIĘDZY ŚMIERCIĄ A NIEŚMIERTELNOŚCIĄ. EUTANAZJA W ŚWIETLE FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNYCH ROZWAŻAŃ NAD ŚMIERCIĄ Maja Wysocka
 • IMAGO CHRISTI. CHRYSTYCZNY ASPEKT STWORZENIA CZŁOWIEKA W MYŚLI OJCÓW KOŚCIOŁA – CEZAREGO Z ARLES, CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO I GRZEGORZA Z NYSSY  Maja Wysocka
 • TRZY PRZYPOWIEŚCI O MIŁOSIERDZIU. PRZEBACZENIE W NOWYM TESTAMENCIE NA PODSTAWIE TEKSTU 15 ROZDZIAŁU EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA  Maja Wysocka

CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW

 • EKONOMICZNE SKUTKI POWROTU DO NIŻSZEGO WIEKU PRZECHODZENIA NA EMERYTURĘ Mateusz Furmanik
 • ROLA PAŃSTWA W KONCEPCJI SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ I JEJ ZMIANY W ŚWIETLE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU Grzegorz Hołyński
 • DŁUG PUBLICZNY JAKO JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ XXI WIEKU Tomasz Olejnik
 • WPŁYW OPODATKOWANIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Anna Hnatów, Tomasz Olejnik
 • WALUTY WIRTUALNE W KONTEKŚCIE KONCEPCJI WOLNEJ BANKOWOŚCI Anna Wiśniewska
 • INSTYTUCJA ULGI MIESZKANIOWEJ W PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN Anna Hnatów