Monografia naukowa wieloautorska

Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-35-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-34-9 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

  • KRYZYS WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYKI W ŚWIETLE REFLEKSJI BARBARY SKARGI Aleksandra Węgrecka
  • SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU TECHNOLOGII XXI WIEKU NA PRZYKŁADZIE INTEGRACJI CZŁOWIEKA Z MASZYNĄ Mariusz Hubert Kupniewski, Maria Królikowska
  • OD HAKOWANIA PO CYBERWOJNĘ Tomasz Dusiewicz
  • NAUCZYCIEL AKADEMICKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Magdalena Marzec-Jóźwicka
  • AUTORYTET NAUCZYCIELA W PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI Anna Bęczkowska, Agnieszka Kańczukowska-Stadnik
  • OSOBA STARSZA JAKO SPRAWCA PRZEMOCY DOMOWEJ – PERSPEKTYWA BADAŃ WŁASNYCH Anna Kaźmierczak, Magda Ostrowska
  • HANDEL LUDŹMI W PERSPEKTYWIE UNIWERSALNEJ, REGIONALNEJ I KRAJOWEJ – SKALA ZJAWISKA Magda Olesiuk-Okomska
  • PROBLEMATYKA TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ SPOŁECZEŃSTW PONOWOCZESNYCH W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH – ASPEKTY KULTUROZNAWCZE Natalie Moreno-Kamińska
  • ANALIZA I OCENA CZŁONKOSTWA POLSKI W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ Paulina Spałek