Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia

Daria Becker-Pestka, Grzegorz Kubiński, Majka Łojko

Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia

Recenzent
dr hab. Mirosław Grewiński, prof. WSP im. J. Korczaka w Warszawie

ISBN: 978-83-65374-33-2 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-32-5 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!