Monografia naukowa wieloautorska

Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej

Redakcja naukowa:
dr hab. inż. Wiesław Danielak
dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65690-28-9 (wersja elektroniczna)
Data wydania: marzec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-29-6 (wersja drukowana)
Data wydania: marzec 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ GOSPODARCZĄ

 • ROZDZIAŁ 1. POPULARYZACJA OUTSOURCINGU JAKO METODY WSPOMAGAJĄCEJ PROCES ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Marta Bielarz, Kamila Iwaśkiewicz
 • ROZDZIAŁ 2. WYKORZYSTANIE INTERIM MANAGEMENTU W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM  Beata Barszczowska
 • ROZDZIAŁ 3. ZARZĄDZANIE PORTEM LOTNICZYM W LUBLINIE POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ LOTNICZĄ DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ ORAZ KONKURENCYJNOŚĆ – ZNACZENIE PORTU LOTNICZEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Anna Szymczak
 • ROZDZIAŁ 4. KONCEPCJA DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI – NOWE PODEJŚCIE W BUDOWANIU ŹRÓDEŁ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ?  Anna Chwiłkowska-Kubala
 • ROZDZIAŁ 5. WYZWANIA OTOCZENIA XXI WIEKU W ODNIESIENIU DO POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH Anna Chwiłkowska-Kubala
 • ROZDZIAŁ 6. ZACHOWANIA LUDZI W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE KONFLIKTÓW W GRUPACH PRACOWNICZYCH Katarzyna Wicińska
 • ROZDZIAŁ 7. INSTRUMENTY POBUDZANIA MOTYWACJI ZASOBÓW LUDZKICH NA PRZYKŁADZIE OCENY PRACOWNICZEJ Monika Śliwka
 • ROZDZIAŁ 8. MOTYWACYJNA SIŁA PIENIĄDZA A BODZIEC NIEMATERIALNY Agnieszka Rogóż-Duda
 • ROZDZIAŁ 9. ROLA WORK-LIFE BALANCE W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW Karolina Kujawska
 • ROZDZIAŁ 10. THE BASIC PRINCIPLES OF HIGH PERFORMANCE WORK SYSTEMS Beata Maślanka-Wieczorek
 • ROZDZIAŁ 11. MIĘDZYGENERACYJNE PRZEKAZANIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ– ASPEKTY PODATKOWE Urszula Król, Anna Król

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ PUBLICZNĄ

 • ROZDZIAŁ 12. FUNKCJONOWANIE, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM I SOCJALISTYCZNYM A GOSPODARKA KRAJOWA Dominika Skoczylas
 • ROZDZIAŁ 13. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI PUBLICZNEJ Sylwia Pabijan
 • ROZDZIAŁ 14. OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – PROPOZYCJE METODYCZNE  Beata Detyna