Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej

Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem orientacji zasobowej

Redakcja naukowa:
dr hab. inż. Wiesław Danielak

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska

ISBN: 978-83-65690-28-9 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65690-29-6 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!