Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych. Konteksty i wyzwania

Redaktor:
dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-36-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: [w druku] (wersja drukowana)
Data wydania: [w druku] (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

 Spis treści

CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY SOCJOLOGII, PEDAGOGIKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • ALKOHOLIZM I NADUŻYWANIE ALKOHOLU – POWSZECHNY PROBLEM SPOŁECZNY I ZDROWOTNY XXI WIEKU Julia Dziukiewicz
 • ALTERNATYWNE FORMY ŻYCIA MAŁŻEŃSKO-RODZINNEGO EFEKTEM PRZEMIAN MODELU RODZINY Kinga Salamon
 • KOBIETA – MATKA I PRACOWNIK. TRUDNOŚCI W REALIZACJI RÓL SPOŁECZNYCH Katarzyna Front-Dziurkowska
 • PROBLEM SPOŁECZNY ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Patrycja Mencel
 • WPŁYW OTOCZENIA RODZINNEGO NA NIEPOWODZENIA SZKOLNE DZIECKA Dagmara Jędrzejewska
 • DZIECKO O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLNEJ GRUPIE INTEGRACYJNEJ – STUDIUM PRZYPADKU Mateusz Minda, Ewelina Cetler

CZĘŚĆ II. WYBRANE PROBLEMY EKONOMII I ZARZĄDZANIA

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Katarzyna Drabarczyk, Katarzyna Kułaga, Aleksandra Jakubiec
 • ODDZIAŁYWANIE PŁACY MINIMALNEJ NA RYNEK PRACY – ZARYS PROBLEMATYKI Agata Obszyńska
 • SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PORTACH LOTNICZYCH Anna Szymczak, Kornelia Osieczko
 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Patryk Dunal, Małgorzata Kozik
 • ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W OSIĄGANIU SUKCESU ORGANIZACJI Roma Sośnicka
 • OBSERWACJA JAKO METODA GROMADZENIA INFORMACJI O WARTOŚCI ORGANIZACJI. WYNIKI BADAŃ Anna Kondak
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA TELEKOMÓW W SYTUACJI ZMIANY PRZEPISÓW. WYNIKI BADAŃ Adrian Konior

CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY NAUK PRAWNYCH

 • KRYMINALIZACJA KONTAKTÓW HOMOSEKSUALNYCH W STAROŻYTNYCH ATENACH Szymon Jakóbik
 • EWOLUCJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH RECYDYWY Kinga Bąk
 • PRÓBY PRZECIWDZIAŁANIA RECYDYWIE Kinga Bąk
 • UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W WYKONYWANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Kinga Bąk
 • CHOROBA PSYCHICZNA I NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY JAKO PRZESŁANIKI UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO Anna Lisowska
 • INSTYTUCJA NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA Piotr Krzyżanowski