Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych. Konteksty i wyzwania

Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych. Konteksty i wyzwania

Recenzenci
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr hab. Beata Szluz, prof. UR
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-36-3 (wersja elektroniczna)
Data wydania: sierpień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: [w druku] (wersja drukowana)
Data wydania: [w druku] (wersja drukowana)

error: Content is protected !!