Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania (Tom 1)

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 1

Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. Beata Szluz, prof. UZ

ISBN: 978-83-65374-60-8 (wersja elektroniczna)
Data wydania: październik 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-61-5 (wersja drukowana)
Data wydania: październik 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!