Publikacja naukowa autorska/typ produktu – broszura: Urszula Wolska

Funkcje gospodarcze podatków lokalnych

Autor
mgr Urszula Wolska
Recenzent
dr hab. Wojciech Sońta

ISBN: 978-83-65374-67-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: luty 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-66-0 (wersja drukowana)
Data wydania: luty 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  1. SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA GMIN
  2. WPŁYW PODATKÓW LOKALNYCH NA ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI
    GMINY
  3. PODATKI LOKALNE JAKO INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA GMIN NA
    ROZWÓJ LOKALNY
  4. WPŁYW ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY NA STRUKTURĘ PODATKÓW
    LOKALNYCH