Funkcje gospodarcze podatków lokalnych

Urszula Wolska

Funkcje gospodarcze podatków lokalnych

Autor
mgr Urszula Wolska
Recenzent
dr hab. Wojciech Sońta

ISBN: 978-83-65374-67-7 (wersja elektroniczna)
Data wydania: luty 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-66-0 (wersja drukowana)
Data wydania: luty 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!