Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 7

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-85-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-84-4 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 •  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA LEKARZA ZA SZKODY MEDYCZNE W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Agnieszka Huras-Darkowska, Anna Rej-Kietla, Edyta Przybyłek
 • UPRAWNIENIA NAUCZYCIELI DO ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI ZAWODOWYMI Karolina Ziółkowska
 • FORENSIC AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW INFRINGEMENT IN THE FORM OF CYBERCRIME Przemysław Mańke, Marta Nawrocka
 • PRZESTĘPSTWA FAŁSZU MATERIALNEGO I INTELEKTUALNEGO FAKTURY – NOWE SPOSOBY WALKI Z „KARUZELAMI PODATKOWYMI” Bartłomiej Suchowierski
 • REGRES W PRAWIE ATOMOWYM – PRAWO REGRESU PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SZKODĘ JĄDROWĄ Jakub Tekielak
 • KARA CYWILNA W PRAWIE AUTORSKIM Mateusz Ciechomski
 • MIARKOWANIE KARY UMOWNEJ Patrycja Prusiecka
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK OSOBOWYCH Dominika Bielecka
 • AMERYKAŃSKA SPÓŁKA GENERAL PARTNERSHIP I POLSKA SPÓŁKA JAWNA. ANALIZA PORÓWNAWCZA W KONTEKŚCIE TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA HANDLOWO-INWESTYCYJNEGO Karol Strzała
 • UMOWA DAROWIZNY GOSPODARSTWA ROLNEGO W ZAMIAN ZA PRAWO DO EMERYTURY Renata Tanajewska, Maksymilian Szal
 • KRYPTOWALUTY I BLOCKCHAIN – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE Marcin Pawełczyk
 • THE DEATH PENALTY’S PLACE IN SELECTED POSITIVE LAW SYSTEMS Monika Utracka