Problemy nauk prawnych. Tom 7

Problemy nauk prawnych. Tom 7

Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Monika Urbaniak

ISBN: 978-83-65374-85-1 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-84-4 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!